Menadžment

Goran Jakovac

Goran Jakovac

Direktor
Mljana-Sekulić

Miljana Sekulić

Assistant to the CEO
Branislav Vasiljević

Branislav Vasiljević

Real Estate Consultant

Projektovanje i gradnja

Jelena-Tomić

Jelena Tomić

Architect

Prodaja

Vladimir-Šukić

Vladimir Šukić

Sales & Marketing Manager

Nabavka

Luka_Kuridža_Permano

Luka Kuridža

Procurement Manager

Administracija

SasaDjurica_Permano

Saša Đurica

Poslovni administrator