Kupce prvog stana uvek zanima da li imaju pravo na refundaciju PDV-a i kako da to pravo ostvare. U ovom tekstu ćemo se potruditi da objasnimo sve što je potrebno da znate prilikom kupovine stana direktno od investitora, u novogradnji.

Porez na dodatu vrednost - PDV, se plaća samo u slučaju kupovine stanova direktno od investitora. Investitori prilikom prodaje stanova prikazuju cenu sa uračunatim PDV-om i prilikom kupoprodaje kupac je u obavezi da plati celokupan iznos, dakle sa uračunatim PDV-om. Kasnije, nakon završetka radova od strane investitora, kupac predaje zahtev poreskoj upravi za refundaciju pomenutog poreza.

direktnoodinvestitora-novogradnja-prodajastanova-novisad-podbara-detelinara-porez

Potrebno je napraviti razliku između Poreza na dodatu vrednost (PDV) i Poreza na prenos apsolutnih prava. Kupac prilikom kupovine stana plaća jedan od ova dva poreza i ne može se desiti da kupac bude u obavezi da plati oba poreza. Porez na dodatu vrednost se odnosi samo na novogradnju tj. kupovinu stana direktno od investitora i kada kupac, praktično, postaje prvi vlasnik predmetne nepokretnosti. Porez na prenos apsolutnih prava plaća se na već prometovanu nekretninu tj. kada je predmetna nepokretnost već bila u nečijem vlasništvu te se ugovorom o kupoprodaji vrši prenos prava na svojini te otuda i naziv Porez na prenos apsolutnih prava. Stopa ovog poreza iznos 2,5% na vrednost iz kupoprodajnog ugovora, dok stopa PDV-a iznosi 10%.

Važno je znati da kupac koji ima pravo na povrat PDV-a, a koji kupuje već prometovan stan, ima pravo na oslobođenje poreza na prenos apsolutnih prava do 40m2.

direktnoodinvestitora-novogradnja-prodajastanova-novisad-podbara-detelinara-porezpdv

Prema zakonu o porezu na dodatu vrednost, pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana, a na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice - punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije, koji kupuje prvi stan.

Pravo na refundaciju PDV-a može se ostvariti za kupovinu prvog stana, i to za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40m2, a za članove njegovog porodičnog domaćinstva do 15m2 po svakom prijavljenom članu, koji nije imao u svojini, susvojini, stan na teritoriji Republike Srbije u periodu od 1. Jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji nepokretnosti. Porodičnim domaćinstvom kupca prvog stana smatra se zajednica života, privređivanja i trošenja prihoda kupca prvog stana, njegovog supružnika, kupčeve dece, kupčevih usvojenika, dece njegovog supružnika, usvojenika njegovog supružnika, kupčevih roditelja, njegovih usvojitelja, roditelja njegovog supružnika, usvojitelja kupčevog supružnika, sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana. Dakle, neophodno je da su svi članovi porodičnog domaćinstva za koje se traži refundacija PDV-a prijavljeni na istoj adresi kao i kupac u trenutku zaključenja ugovora o kupoprodaji.

direktnoodinvestitora-novogradnja-prodajastanova-novisad-podbara-detelinara
direktnoodinvestitora-novogradnja-prodajastanova-novisad-podbara-detelinara-porezpdv-

Ono što je važno znati jeste da ukoliko se refundira PDV za bilo kog člana porodičnog domaćinstva (15m2 za svakog člana) on neće imati pravo u budućnosti da povrati PDV prilikom kupovine sopstvenog stana. Treba razmisliti za koga se sve želi iskoristiti ovo pravo jer je ovo olakšica koja se može samo jednom iskoristiti.

Pored gore navedenih uslova, kupac mora da dostavi i fiskalni račun koji dobija od investitora kao dokaz da je kupoprodajna cena isplaćena u celosti i kao dokaz da je investitor platio PDV državi. Da biste dobili fiskalni račun potrebno je da objekat prođe tehnički prijem. Tehnički prijem je kontrola izvedenog stanja u odnosu na projektovano koji je ujedno i uslov za dobijanje upotrebne dozvole, i obavlja se nakon završetka radova. To znači da, iako ste kupoprodajnu cenu isplatili u izgradnji, zahtev za refundaciju PDV-a podnosite nakon završetka radova.

Kupovinom stana od Investitora Permano DOO na svaki stan ostvarujete pravo na refundaciju PDV-a. Permano DOO u ponudi ima stanove na dve lokacije u Novom Sadu i to, na Detelinari u ulici Kornelija Stankovića 44, i na Podbari u ulici Đorđa Rajkovića 29.

Pogledajte i naše ostale Blogove na temu Uticaja društvenih mreža na dizajn enterijera, zatim Blog na temu Rasta cene kvadrata, kao i mnoge druge.