Permano doo je građevinska firma koja investira i gradi stambene i poslovne objekte u Novom Sadu.

Kako bismo ostvarili postavljene ciljeve, potreban nam je pravnik!

Lokacija: Novi Sad

Kvalifikacije:

 • Izrada ugovora sa angažovanim kooperantima
 • Pravna podrška u svim fazama ugovornog odnosa, od poslovnih pregovora do zaključenja i realizacije:
  • Strukturisanje projekta: odabir lokacije koja je predmet investicije; savetovanje oko najpovoljnije fiskalne i korporativne strukture sticanja; pregovaranje, izrada ugovora;
  • Sticanje nepokretnosti: kupoprodaja zemljišta i objekata; savetovanje oko svih aspekata sticanja, izrada due diligence izveštaja, učestvovanje u pregovorima i implementaciji ugovora o sticanju prava na nepokretnostima;
  • Razvoj projekta: rešavanje imovinsko-pravnih problema koji predstavljaju prepreku za početak radova; konverzija prava korišćenja zemljišta u pravo svojine; savetovanje pri izradi urbanističko-tehničkih i planskih dokumenata; zaključivanje ugovora o naknadama za uređenje građevinskog zemljišta; pribavljanje saglasnosti nadležnih organa; savetovanje i zastupanje u postupku izdavanja građevinskih dozvola;
  • Izgradnja: savetovanje i učešće u pregovorima u zaključivanju ugovora sa projektantima, izvođačima i nadzornim organima; zastupanje u postupcima pred građevinskom inspekcijom; izrada ugovora o građenju u skladu sa standardima;
  • Prodaja i izdavanje u zakup: izrada i učešće u pregovorima o kupovini ili zakupu nepokretnosti;
  • Zastupanje u postupcima upisa prava svojine i drugih prava, zabeležbi i tereta u katastar nepokretnosti;
  • Zastupanje pred organima lokalne samouprave, izrada ugovora i učešće u pregovorima o realizaciji javno-privatnog partnerstva na projektima iz oblasti energetike;
  • Zastupanje u imovinsko-pravnim, građevinskim, sporovima iz ugovora o zakupu i drugim vrstama sporova u vezi sa nepokretnostima.

Opis posla

 • Diploma pravnog fakulteta
 • Položen pravosudni ispit
 • Najmanje 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Iskustvo u rešavanju imovinsko pravnih odnosa i pružanja pravnih saveta iz oblasti građevinskih investicija
 • Iskustvo u prekršajnom, poreskom, upravnom i parničnom postupku
 • Iskustvo u obligacionom, privrednom i radnom pravu
 • Sistematičnost i analitičnost u radu
 • Aktivno korišćenje MS Office paketa i interneta
 • Aktivno znanje engleskog jezika

Zainteresovani?

Da li biste želeli da radite u dimaničnoj i modernoj kompaniji koja čuva tradicionalne vrednosti i poštuje svoje zaposlene? Prijatna radna atmosfera u mladom i entuzijastičnom kolektivu učiniće vas zadovoljnim članom našeg tima.

Kontakt: