Opis poslova

 • Kreiranje, upravljanje i sprovođenje strategija nabavke;
 • Praćenje i podnošenje izveštaja o ključnim funkcionalnim pokazateljima radi smanjenja troškova i povećanja efikasnosti;
 • Razvijanje strategija pregovaranja i sklapanja dogovora u optimalnim uslovima;
 • Sklapanje partnerstava sa zainteresovanim stranama u cilju osiguranja jasnih zahteva dokumentacije;
 •  Prognoziranje cenovnih i tržišnih trendova radi identifikovanja mogućih promena u odnosu snaga kupca i dobavljača;
 • Obavljanje analiza u vezi potencijalnih troškova i uspostavljanje sistema vrednosti;
 • Istraživanje tržišta i planiranje nabavnih aktivnosti;
 • Definisanje standarda za procenu i odabir pouzdanih dobavljača, kontinuirano analiziranje dobavljača i uslova;
 • Kontinuirano unapređenje cena, rokova i kvaliteta nabavljene robe;
 • Pregovaranje i ugovaranje nabavke robe i usluga;
 • Priprema, definisanje, praćenje i realizacija godišnjih ugovora o nabavci;
 • Planiranje i praćenje troškova rada nabavke;
 • Praćenje stanja zaliha i njihova optimizacija

USLOVI koje kandidat treba da poseduje:

 • Obrazovanje: VII stepen stručne spreme, Diplomirani ekonomista
 • Izražene organizacione sposobnosti, rad u timu i pod pritiskom, sposobnost izvršavanja radnih zadataka u kratkim rokovima
 • Minimum 1 godina aktivnog radnog iskustva
 • Veštine pregovaranja, prezentacije, analitičnost
 • Aktivan vozač (B kategorija)
 • Znanje barem jednog stranog jezika

Biografiju poslati na email: contact@permano.rs