Sikaplan 9.6 je hidroizolaciona homogena membrana na bazi polivinilhlorida(PVC-P) za zaštitu svih vrsta podzemnih konstrukcija od podzemnih voda

Dokaz da je ova hidroizolacija jedna od najkvalitetnijih i najdugotrajnijih jeste i činjenica da ovaj proizvod mogu da koriste isključivo izvođači odobreni od strane kompanije Sika.

KARAKTERISTIKE :

  • Visoka otpornost na starenje
  • Optimizovana čvrstoća pri pritisku i istezanju
  • Otporna na prodor korenja
  • Otpornost na trajne temperature vode od maksimalno +30°C
  • Elastičnost na niskim temperaturama
  • Može se zavarivati toplotnim zavarivanjem
  • Može se ugrađivati na mokre podloge
  • Pogodna za kontakt sa mekom kiselom vodom (sa niskom pH vrednošću, agresivna za betonske površine)
  • Nije otporna na bitumen

U novogradnji samo renomirani investitori koriste Sikaplan 9.6. Kao novi investitor na tržištu nastojimo da pratimo trendove u gradnji i da koristimo proverene i pouzdane materijale. Ugradnja ovog hidroizolacionog materijala zahteva temeljnu pripremu terena kako bi se sprečio prolazak vlage.

Postavljanjem kvalitetne hidroizolacije našim klijentima pružili smo stabilne i dugotrajne temelje.