S obzirom na visok procenat nekretnina koje se kupuju za gotovinu u Novom Sadu, preporuke za smanjenje učešća na kredit, pad kamatnih stopa na štednju i na kredite, nema izgleda da će cene stanova padati...naprotiv.

Prethodna godina bila je veliki test za tržište nekretnina i novogradnje u Novom Sadu. Pandemija koronavirusa u velikoj meri je uticala kako na Investitore i investicije tako i na prodaju stanova i tržište nekretnina. Prodaja stanova u Novom Sadu gotovo da se zaustavila tokom vanrednog stanja. Statistika RGZ nam pokazuje da je u tom periodu promet nekretninama pao za 14% u poređenju na prethodnu godinu.

direktnoodinvestitora-novogradnja-prodajastanova-novisad-podbara-detelinara-cena-kvadrata-2

Ipak, u drugoj polovini 2020. godine tržište se veoma brzo oporavilo i vratilo na period pre pandemije i što se tiče broja kupoprodajnih ugovora ali i cena nekretnina. Veliki broj investitora u Novom Sadu je prepoznao šansu sa ulazak na tržište čak i u tom momentu kada je bilo očekivano usporavanje. Trenutno u Novom Sadu ima preko 250 aktivnih gradilišta što nam pokazuje da Investitori ne planiraju da uspore, a kamoli da se zaustave.

U periodu nakon pandemije, dešava se nekoliko faktora koji će, po mišljenju mnogih, opredeliti dalji tok kretanja na tršištu nekretnina.

Narodna banka Srbije donosi preporuke, koje nekolicina banaka prihvataju i time unose značajne izmene na tržištu stambenih kredita. Preporuka je glasila da se krediti odobravaju uz obezbeđenje učešća od svega 10% i da se stepen završenosti neohodan za upis hipoteke smanji sa tadašnjih 80% na 60% (ovo važi samo kod projektnog finansiranja).

direktnoodinvestitora-novogradnja-prodajastanova-novisad-podbara-detelinara-cena-kvadrata-narodna-banka

Druga stvar koja je u značajnoj meri uticala na porast tražnje stanova u Novom Sadu je i značajan pad kamatnih stopa na štednju građana. Kako Novi Sad važi za studentski grad i grad budućnosti, sve se više građana odlučuje da svoja slobodna sredstva, umesto da položi na štednju u banku, investira u nekretnine. Razlog ovome je što je stopa prinosa od rente značajno veća od stope prinosa na štednju.

Dalje, tražnju za novogradnjom tj. kupovinu direktno od investitora podstiče pravo na povrat PDV-a na prvu nekretninu, što predstavlja značajnu sumu prilikom kupovine prvog stana što mladi neretko koriste upravo za opremanje stana.

I, naravno, pad kamatnih stopa na stambene kredite, održavanje referentne kamatne stope 3M EURIBOR-a i 6M EURIBOR-a na niskom nivou učinili su to da svako ko ima slobodnu kreditnu sposobnost razmišlja o ulaganju u nekretnine.

direktnoodinvestitora-novogradnja-prodajastanova-novisad-podbara-detelinara-cena-kvadrata-1

Prema podacima 2021. godine, već sada vidimo da će ovo biti godina sa rekordnim brojem izdatih građevinskih dozvola. Cene nekretnina u novogradnji gotovo da nisu osetile pad, prodaja stanova u Novom Sadu je konstantna, tako da očekujemo da će u ovoj i narednoj godini vrednost nekretnina ostati stabilna uz tendenciju blagog rasta.

direktnoodinvestitora-novogradnja-prodajastanova-novisad-podbara-detelinara-cena-kvadrata-mapa

Investitor Permano DOO u ponudi ima stanove na dve lokacije u Novom Sadu i to na Podbari u ulici Đorđa Rajkovića 29 kao i na Detelinari u ulici Kornelija Stankovića 44. Permano DOO se trudi da vodi politiku stabilnih cena i da ne dozvoli da kretanja na tržištu mnogo utiču na promenu ponude.