Faza III - Izlivanje ploče prizemlja i pripremni radovi za izgradnju nadzemnih etaža

Nakon uspešno završenih radova na izgradnji temelja i suterenskih prostorija i garaža, Investitor Permano DOO nastavlja radove na izgradnji nadzemnih etaža. Završena je izgradnja stubova prizemlja i u toku su pripremni radovi za izlivanje ploče prvog sprata. Kupovinom direktno od investitora možete postati vlasnik stana u novogradnji na Podbari u Novom Sadu. Pogledajte ponudu preostalih stanova na ovoj lokaciji.

Faza II - Izgradnja temelja i suterenskih prostorija i garaža

Nakon uspešno postavljenih dijafragmi i obezbeđenja susednih objekata, pristupili smo izgradnji temelja i podrumskih garaža..

Temeljna konstrukcija predstavlja noseći deo zgrade koji je u zemlji i preko koje se cela zgrada oslanja na nosivo tlo, tako da se obezbedi statičan i ravnotežan položaj zgrade. U novogradnji postavka temelja predstavlja jednu od najbitnijih faza izgradnje.

Prodaja stanova u Novom Sadu i manjak parkinga, prouzrokuju to da investitori u svoju ponudu, pored stanova, uvrste u prodaju parking mesta i garaža. Za svaki stan u novogradnji na Podbari, investitor Permano d.o.o. za svoje stanare obezbeđuje po jedno parking ili garažno mesto. Znamo da na Podbari parking predstavlja izazov, tako da smo odlučili da izgradimo 35 garažnih mesta koje će se nalaziti u dve odvojene garaže, od kojih je jedna u suterenu objekta a druga ispod nivoa dvorista. U dvorištu će biti napravljeno 18 parking mesta.

Prilikom izgradnje suterenskih prostorija i garaža u našem novom objektu na Podbari u Novom Sadu, postavljena je hidroizolacija na temelj i bočne zidove. Atmosferske vode su regulisane ugradnjom potisnih pumpi koje kontrolišu njihov nivo.

Faza I - Zemljani radovi i radovi na obezbeđenju susednih objekata

Podbara važi za jednu od najatraktivnijih lokacija u Novom Sadu u kojoj je potražnja i prodaja stanova u stalnom porastu te investitori moraju da odgovore na mnogobrojne zahteve svojih kupaca. Novogradnja je sve učestalija u ovom potezu.

Kada je u pitanju novogradnja i prodaja stanova, za investitora je veoma važno pripremiti tlo kako bi se osigurala stabilna pozicija, kako samog objekta koji se gradi tako i objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini.

U ovoj fazi izgradnje objekta na Podbari u Novom Sadu, fokus je na zemljanim radovima i radovima na obezbeđenju temeljne jame, radi zaštite od obrušavanja tla i zaštite objekata u okolini. Među retkim Investitorima u gradu, koji se bave novogradnjom, smo uradili dijafragme, nakon čega smo započeli pripremu izrade temeljne ploče.

Zbog pozicije naselja Podbara i neposredne blizine Dunava, investitori u Novom Sadu moraju posebnu pažnju obratiti na prisustvo podzemnih voda. Ako su prisutne i podzemne vode na građevinskom zemljištu, preporučljivo je da se postavi dodatna izolacija kako sa horizontalne tako i sa vertikalne strane objekta.