Permano doo je građevinska firma koja investira i gradi stambene i poslovne objekte u Novom Sadu.

Kako bismo ostvarili postavljene ciljeve, tražimo diplomiranog građevinskog inženjera!

Lokacija: Novi Sad

Opis posla:

 • Preuzimanje dodeljenog ugovora i projektne dokumentacije
 • Samostalna izrada statičkog proračuna i izrada detalja za statički proračun
 • Izrada projektne dokumentacije za pribavljanje dozvola ( IDR, PGD, PZI)
 • Izrada dinamičkog plana izvođenja radova sa pripadajućim resursima
 • Rad sa tehničkim specifikacijama
 • Vođenje građevinskog dnevnika, obračunskih listova građevinske knjige, knjige inspekcije
 • Kontrola kvaliteta i dinamike izvođenja radova
 • Nadzor nad dinamikom i kvalitetom angažovanih kooperanata
 • Rukovođenje završnim radovima i radnicima na gradilištu
 • Razrada projekta (crtanje planova oplate i armature, izrada specifikacija armature)
 • Odgovornost za kvalitet, budžet i dinamiku radova
 • Priprema projekata i dokumentacije izvedenog stanja i završnih izveštaja o montaži sistema

Uslovi:

 • VSS - Građevinski fakultet
 • Položen stručni ispit, kao i posedovanje licenci 310 ili 311 i 410 ili 411
 • Rad na računaru u programima: Microsoft Office, AutoCAD, Tower, ArmCAD
 • Poznavanje programa za planiranje radova gradilišta - MS Project
 • Poznavanje stručnih propisa primenljivih na teritoriji Republike Srbije
 • Poznavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti građevinarstva
 • Samoinicijativa u donošenju odluka
 • Minimum 3 godine iskustva u izgradnji višeporodničnih stambeno-poslovnih objekata

Zainteresovani?

Da li biste želeli da radite u dimaničnoj i modernoj kompaniji koja čuva tradicionalne vrednosti i poštuje svoje zaposlene? Prijatna radna atmosfera u mladom i entuzijastičnom kolektivu učiniće vas zadovoljnim članom našeg tima.

Kontakt: